PROPOJOVACÍ POLE

Propojovací pole je typ elektrotechnické stavebnice, který umožňuje žákům bezprostřední manipulaci se součástkami. Jde o jakousi elektronickou dílnu, kde jsou nahrazeny pájené spoje spoji zásuvnými, což je výhodné především tím, že součástky jsou i po použití neporušeny a je umožněno jejich opětovné použití. Na tento způsob řešení elektrických spojů je ovšem nutné si zvyknout.

Elektronická stavebnice

Stavebnice BOFFIN

Elektronická stavebnice Boffin, která patří mezi nejnovější a nejúspěšnější na trhu, nabízí sestavení více než 750 projektů, připojení k PC a zábavu na týdny a měsíce.

V současnosti jsou v základní nabídce čtyři stavebnice Boffin 100, Boffin 300, Boffin 500, Boffin 750. Číslo vždy znamená počet projektů, které se dají s jednotlivými stavebnicemi sestavit. Každá vyšší stavebnice obsahuje součástky a tudíž i projekty z té nižší + další navíc.

Aktuální nabídku doplňuje stavebnice Boffin Zelená energie, která se od ostatních liší a je zaměřená na využívání obnovitelných zdrojů.

Stavebnice jsou napájeny standardními tužkovými bateriemi (2 nebo 4AA baterie) a umožňují sestavení vlastních projektů, nezávisle na těch, které jsou uvedeny a podrobně popsány v manuálu.

Stavebnice BOFFIN


Jednotlivé součástky jsou od sebe barevně odlišeny a popsány, aby nedocházelo k záměnám při sestavování.

Stavebnice BOFFIN

Stavebnice BOFFIN

Stavebnice BOFFINZakoupíte na www.boffin.cz.

Elektronická laboratoř 300 v 1

Elektronická laboratoř 300 v 1 je označení pro elektrotechnickou stavebnici pozoruhodné koncepce. Její neobvyklost spočívá v kombinaci několika způsobů realizace elektrických obvodů. Jednak je možné propojovat základní součástky umístěné vně plastového obalu pomocí pružinových kontaktů, dále lze sestavovat obvody zasouváním součástek do propojovacího pole umístěného uprostřed panelu. Při zapojování pevně uchycených součástek propojovaných pomocí pružinových kontaktů nemá žák možnost bezprostředně manipulovat se zapojovanými součástkami. To mu ale plně nahrazuje zapojování součástek přes propojovací pole. Žák si tak udělá nezprostředkovanou představu o velikosti a tvaru příslušné součástky. Navíc tím, že zapojujeme do propojovacího pole samotné součástky, je možná jejich snadná výměna v případě závady či rozšíření o nové odpovídající současným trendům. Práce s touto stavebnici vyžaduje již jisté zkušenosti, zejména ze začátku je vhodné důsledné vedení dítěte.

Elektronická laboratoř 300 v 1

Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LAB

Obě řady stavebnic LEGO, ROBOLAB i e.LAB, nejsou stavebnicemi elektrotechnickými, nýbrž jsou zaměřeny na oblasti robotiky, automatizace, energií atp. Jelikož jsou ale klasickým elektrotechnickým stavebnicím blízké a nabízejí vhodné využití při výuce technické výchovy, budou alespoň v krátkosti představeny.
Stavebnice LEGO řady ROBOLAB je systém, který umožňuje realizaci modelů s využitím dílů lega, řídící jednotky, vstupních senzorů a akčních členů (výstupů). Fyzicky vytvořený model je ovládán počítačem pomocí programu, který se vytváří pomocí programovacího prostředí. Programovací jazyk je grafický a uzpůsoben tak, aby jej bez problému zvládlo i dítě. Vytvořený program se poté nahraje prostřednictvím infračerveného portu do řídící jednotky RCX. Po spuštění programu vytvořený model plní naprogramované funkce. Do řady e.LAB patří dvě sady: 1. práce, výkon, energie a 2. přeměna energie.Robolab
Skládá se z RCX kostky, doplňkové soupravy, infračervené věže (dále jen IR věž) a Robolab Softwaru na CD-ROMu. Základem celé soupravy je RCX kostka. Jedná se o malý počítač který je uvnitř velké LEGO kostky. Je vybaven třemi vstupními porty pro senzory označenými čísly 1, 2, 3 a třemi výstupními porty pro motorky a světla označenými písmeny A, B, C. Kostka má v sobě pískátko, které dokáže vyluzovat tóny. Infračervený (IR) panel na čelní stěně přijímá a vysílá data, tím komunikuje s jinou RCX kostkou nebo s IR věží napojenou na počítač. Kostka je napájena 6 tužkovými baterkami nebo adaptérem z elektrické sítě. Nové baterie by měly vydržet asi 6 hodin plného provozu. Pro častější provoz je dobré si rozmyslet, zda nepoužít tužkové akumulátory. Po zapnutí má kostka předprogramováno několik demoprogramů, které testují funkčnost portů. Doplňkových souprav existuje několik, liší se cenou, možnostmi a rozmanitostí robotů, jež se z nich dají vyrobit. Doplňková souprava obecně obsahuje materiál na stavbu modelů vozítek, vstupní a výstupní zařízení, která lze připojit na porty RCX kostky. Modely se dají použít k práci, hře, učení.
Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LABIR věž ke komunikaci počítač RCX kostka je napájena 9voltovou baterkou, jež vydrží asi 30 vysílacích hodin. Připojuje se k sériovému portu počítače.

Pomocí Robolab Softwaru lze ve vizuálním jazyce naprogramovat chování kostky na různé podněty. Software je založen na prostředí LabView firmy National Instruments, které např. použilo NASA v misi Mars Pathfinder k programování sond a robotů. K produktu jsou dodávány manuály k použití softwaru a metodika výuky částečně v češtině, jinak vše zatím anglicky.
Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LAB

Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III

Sada elektrotechnických stavebnic voltík sestává ze tří na sebe navazujících typů a je příkladem stavebnic, kde jsou elektronické součástky pevně namontovány na základní desce. Jejich montáž je provedena až na výjimky ze spodní strany a ze shora se provádí jejich propojování zasouváním odizolovaných vodičů do kovových zdířek a jejich mechanickým upevněním pomocí gumových kolíčků. Jedná se tedy o rozebíratelné spoje. Obvody, které je možné se stavebnicemi voltík realizovat jsou pro žáky velmi atraktivní. Stavebnice voltík vhodné pro využití ve volnočasových aktivitách, ale jsou taktéž využitelné i ve výuce technické výchovy na základních školách.
Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, IIIVOLTÍK-I
Se stavebnicí voltík-I lze podle jednoduchých návodů sestavit 35 elektronických modelů (semafor, houkačka, poplašné zařízení, měřič vlhkosti, klavírek atd.) a seznámit se tak se základy elektroniky.
Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III

VOLTÍK-II
Stavebnice voltík-II je variabilní stavebnice pro děti od 10 let. Podle podrobných návodů lze sestavit houkačku, telefon, krystalku, radiový přijímač, detektor kovů, metronom, blikač, poplašné zařízení, barevnou hudbu, měřič stisku a dalších více než 40 zapojení.

Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III

VOLTÍK-III
Elektronická stavebnice voltík-III je určena dětem od 12 let. Podle vyčerpávající příručky lze sestavit více než 50 modelů a proniknout do základů digitální techniky.
Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III
 

Merkur Elektronic E2

Elektrotechnická stavebnice Merkur E2 je určena pro děti ve věku od deseti let. Částečně vychází ze všeobecně známé řady konstrukčních stavebnic MERKUR a dokonce některé typické elementy obsahuje, ovšem primárně je zaměřena na oblast slaboproudé elektrotechniky. Tvoří tak doplněk ke stavebnici Elektromerkur E1, u které bylo cílem uživatele seznámit s podstatou elektrostatiky, vznikem elektrického proudu či magnetismu, principem jednoduchých elektrických strojů, měřícími přístroji a poznatky z elektrochemie. Stavebnice Merkur E2 umožňuje sestavení šedesáti základních pokusů. Základ tvoří perforovaná deska z novoplastu, na kterou se pomocí šroubků a speciálních nosných modulů montují jednotlivé elektronické součástky. Takto upevněné el. součástky se vzájemně propojují v elektrický obvod pomocí ocelových pásků nebo vodičů.
Merkur Elektronic E2

Výukový program EDISON (elektronická laboratoř)

Stavebnice Edison není klasickou „součástkovou“ elektrotechnickou stavebnicí, nýbrž stavebnicí simulovanou prostřednictvím počítače. Jedná se vlastně o výukový počítačový program, který umožňuje realizaci elektrických obvodů. Po spuštění programu Edison jsou otevřena dvě okna, z nichž levé představuje plochu pro umísťování součástek a jejich propojování do obvodů. Samotné součástky jsou rozmístěny na okrajích této plochy. V pravém okně s názvem schematický analyzátor je zobrazováno schematické zapojení právě realizovaného elektrického obvodu ve vedlejším okně. Zobrazení probíhá automaticky a postupně spolu se zapojováním obvodu. Obě okna lze maximalizovat a podle potřeb navzájem překrývat. Dále je součástí kontrolní panel.

Výukový program EDISON (elektronická laboratoř)


Realizace obvodů se v programu Edison provádí kliknutím na součástku a jejím přetažením pomocí myši na pracovní plochu. Množství a výběr součástek, které jsou k dispozici, odpovídá 2. stupni základních škol (je možná využitelnost u studentů nižších ročníků středních škol).
Výukový program EDISON (elektronická laboratoř)


Výhodou programu Edison jsou minimální nároky na hardware (spolehlivě bude fungovat i na starším počítači).

MEZ Elektronik 01 a 02

Zapojovací jednotky jsou u tohoto typu stavebnic stacionární a jedná se o víceúčelové stavebnice s uzavřeným systémem zapojovacích jednotek. Stavebnice byly vyráběny v kufříkovém provedení. Na dně i víku kufříku jsou na panelech pevně umístěny elektronické součástky, které se propojují vodiči přes pružinové kontakty. Stavebnice nabízí možnost realizace celé řady zapojení elektrických obvodů, od těch nejjednodušších až po složitější. Jsou snadno přenosné, dobře se skladují a obsahují propracované návody s návrhy obvodů.

MEZ Elektronik 01 a 02 - elektronická stavebnice

Elektronická stavebnice

Žákovský stavebnicový systém Elektřina/elektronika

Tento stavebnicový systém od firmy PHYWE umožňuje volné sestavování elektrických obvodů, jelikož jednotlivé součástky jsou umístěny vně nebo na plastových kostkách. Kostky jsou opatřeny bočními zásuvnými kontakty a při jejich zasunutí do základového rastru jsou kontakty k sobě přitlačeny tak, že vytvářejí kvalitní elektrický spoj.

Výhodou této elektrotechnické stavebnice je, že umožňuje na pracovní plochu vybrat pouze prvky nezbytně nutné pro realizaci obvodu. Sestavené obvody jsou navíc velmi přehledné.
Žákovský stavebnicový systém Elektřina/elektronika

Elektronická stavebnice TASK

Tato stavebnice je typem se stacionárním součástkovým souborem, kdy jsou jednotlivé základní součástky namontovány pevně zespod, ale některé i seshora. Stavebnice obsahuje zásuvný kontakt, který umožňuje připojení desek pro realizaci experimentů s transformátory, logickými obvody, mikroelektronikou a stejnosměrnými obvody. Stavebnice je odolá proti poškození a realizované obvody jsou i přes jistá konstrukční omezení přehledné. V celkovém provedení se jedná o plastový box.

Elektronická stavebnice 75 v 1

Jedná se o typ elektronické stavebnice se součástkami umístěnými na nosné základové desce. Umožňuje sestavit 75 pokusů z oblasti elektroniky, které plně vyhovují potřebám hry či požadavkům základních škol. Zapojování obvodů je jednoduché, navíc obsahuje velmi přehledně a názorně zpracovaný návod. Stavebnici lze jednoznačně doporučit!

Elektronická stavebnice 75 v 1

Elektronická stavebnice 75 v 1