PROPOJOVACÍ POLE

Propojovací pole je typ elektrotechnické stavebnice, který umožňuje žákům bezprostřední manipulaci se součástkami. Jde o jakousi elektronickou dílnu, kde jsou nahrazeny pájené spoje spoji zásuvnými, což je výhodné především tím, že součástky jsou i po použití neporušeny a je umožněno jejich opětovné použití. Na tento způsob řešení elektrických spojů je ovšem nutné si zvyknout.

Elektronická stavebnice