Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III

Sada elektrotechnických stavebnic voltík sestává ze tří na sebe navazujících typů a je příkladem stavebnic, kde jsou elektronické součástky pevně namontovány na základní desce. Jejich montáž je provedena až na výjimky ze spodní strany a ze shora se provádí jejich propojování zasouváním odizolovaných vodičů do kovových zdířek a jejich mechanickým upevněním pomocí gumových kolíčků. Jedná se tedy o rozebíratelné spoje. Obvody, které je možné se stavebnicemi voltík realizovat jsou pro žáky velmi atraktivní. Stavebnice voltík vhodné pro využití ve volnočasových aktivitách, ale jsou taktéž využitelné i ve výuce technické výchovy na základních školách.
Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, IIIVOLTÍK-I
Se stavebnicí voltík-I lze podle jednoduchých návodů sestavit 35 elektronických modelů (semafor, houkačka, poplašné zařízení, měřič vlhkosti, klavírek atd.) a seznámit se tak se základy elektroniky.
Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III

VOLTÍK-II
Stavebnice voltík-II je variabilní stavebnice pro děti od 10 let. Podle podrobných návodů lze sestavit houkačku, telefon, krystalku, radiový přijímač, detektor kovů, metronom, blikač, poplašné zařízení, barevnou hudbu, měřič stisku a dalších více než 40 zapojení.

Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III

VOLTÍK-III
Elektronická stavebnice voltík-III je určena dětem od 12 let. Podle vyčerpávající příručky lze sestavit více než 50 modelů a proniknout do základů digitální techniky.
Elektrotechnické stavebnice Voltík I, II, III