Výukový program EDISON (elektronická laboratoř)

Stavebnice Edison není klasickou „součástkovou“ elektrotechnickou stavebnicí, nýbrž stavebnicí simulovanou prostřednictvím počítače. Jedná se vlastně o výukový počítačový program, který umožňuje realizaci elektrických obvodů. Po spuštění programu Edison jsou otevřena dvě okna, z nichž levé představuje plochu pro umísťování součástek a jejich propojování do obvodů. Samotné součástky jsou rozmístěny na okrajích této plochy. V pravém okně s názvem schematický analyzátor je zobrazováno schematické zapojení právě realizovaného elektrického obvodu ve vedlejším okně. Zobrazení probíhá automaticky a postupně spolu se zapojováním obvodu. Obě okna lze maximalizovat a podle potřeb navzájem překrývat. Dále je součástí kontrolní panel.

Výukový program EDISON (elektronická laboratoř)


Realizace obvodů se v programu Edison provádí kliknutím na součástku a jejím přetažením pomocí myši na pracovní plochu. Množství a výběr součástek, které jsou k dispozici, odpovídá 2. stupni základních škol (je možná využitelnost u studentů nižších ročníků středních škol).
Výukový program EDISON (elektronická laboratoř)


Výhodou programu Edison jsou minimální nároky na hardware (spolehlivě bude fungovat i na starším počítači).