Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LAB

Obě řady stavebnic LEGO, ROBOLAB i e.LAB, nejsou stavebnicemi elektrotechnickými, nýbrž jsou zaměřeny na oblasti robotiky, automatizace, energií atp. Jelikož jsou ale klasickým elektrotechnickým stavebnicím blízké a nabízejí vhodné využití při výuce technické výchovy, budou alespoň v krátkosti představeny.
Stavebnice LEGO řady ROBOLAB je systém, který umožňuje realizaci modelů s využitím dílů lega, řídící jednotky, vstupních senzorů a akčních členů (výstupů). Fyzicky vytvořený model je ovládán počítačem pomocí programu, který se vytváří pomocí programovacího prostředí. Programovací jazyk je grafický a uzpůsoben tak, aby jej bez problému zvládlo i dítě. Vytvořený program se poté nahraje prostřednictvím infračerveného portu do řídící jednotky RCX. Po spuštění programu vytvořený model plní naprogramované funkce. Do řady e.LAB patří dvě sady: 1. práce, výkon, energie a 2. přeměna energie.Robolab
Skládá se z RCX kostky, doplňkové soupravy, infračervené věže (dále jen IR věž) a Robolab Softwaru na CD-ROMu. Základem celé soupravy je RCX kostka. Jedná se o malý počítač který je uvnitř velké LEGO kostky. Je vybaven třemi vstupními porty pro senzory označenými čísly 1, 2, 3 a třemi výstupními porty pro motorky a světla označenými písmeny A, B, C. Kostka má v sobě pískátko, které dokáže vyluzovat tóny. Infračervený (IR) panel na čelní stěně přijímá a vysílá data, tím komunikuje s jinou RCX kostkou nebo s IR věží napojenou na počítač. Kostka je napájena 6 tužkovými baterkami nebo adaptérem z elektrické sítě. Nové baterie by měly vydržet asi 6 hodin plného provozu. Pro častější provoz je dobré si rozmyslet, zda nepoužít tužkové akumulátory. Po zapnutí má kostka předprogramováno několik demoprogramů, které testují funkčnost portů. Doplňkových souprav existuje několik, liší se cenou, možnostmi a rozmanitostí robotů, jež se z nich dají vyrobit. Doplňková souprava obecně obsahuje materiál na stavbu modelů vozítek, vstupní a výstupní zařízení, která lze připojit na porty RCX kostky. Modely se dají použít k práci, hře, učení.
Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LABIR věž ke komunikaci počítač RCX kostka je napájena 9voltovou baterkou, jež vydrží asi 30 vysílacích hodin. Připojuje se k sériovému portu počítače.

Pomocí Robolab Softwaru lze ve vizuálním jazyce naprogramovat chování kostky na různé podněty. Software je založen na prostředí LabView firmy National Instruments, které např. použilo NASA v misi Mars Pathfinder k programování sond a robotů. K produktu jsou dodávány manuály k použití softwaru a metodika výuky částečně v češtině, jinak vše zatím anglicky.
Stavebnice LEGO Dacta řady ROBOLAB a e.LAB