ELEKTROTECHNICKÁ STAVEBNICE ES - M01

Stavebnice je určena nejen široké elektrotechnické veřejnosti, ale i k polytechnické výuce žáků na základních a středních školách, odborných učilištích, gymnáziích apod. Základem stavebnice je nepájivé kontaktní pole, které umožňuje realizovat zapojení s elektronickými součástkami. Uvedená stavebnice obsahuje kromě kontaktního pole více než 50ks součástek (rezistory, odporové trimry, LED diody, diody, tranzistory, kondenzátory, infraprvky, fotoodpor, termistor, reproduktor, tlačítka a spínač, relé, sirénku, zkratovací propojky a baterii 9V). V dokumentaci jsou vyobrazeny všechny součástky obsažené ve stavebnici včetně jejich názvu, schematické značky a popisu jejich vlastností, dále asi dvacet zapojení s těmito součástkami od nejjednodušších až po složitější (světla s LED, spínače teplem, světlem, hlukem, infraspínače, sirénky, blikače apod.).

Zakoupíte zde!